Tag Sonuçları

Teypin bulunuşu

Teyp'i Kim Buldu? Teyp, elektriğin işaretlerini saklayabilen ve istenildiğinde yeniden işaretlere dönüştürebilen bir tür kayıt cihazıdır. Teyp sözcüğünün kökeni şerit kaydedici kelimesi olan "tape record...

izmir daire ilan - kuşu haber