X-ray ,X-ray buluşu, X-ray ne zaman bulundu, X-rayin bulunuşu,X-rayin icadı, X-rayin mucidi, X-rayi kim buldu, X-rayi kim icat etti

X-ray ,X-ray buluşu, X-ray ne zaman bulundu, X-rayin bulunuşu,X-rayin icadı, X-rayin mucidi, X-rayi kim buldu, X-rayi kim icat etti

X-Ray – Röntgen- X-Işınlarını Kim Buldu?
Tıp bilimi için son derece önemli olan X ışınları veya mucidinin adıyla Röntgen Işınları  0.125 ila 125 keV enerji aralığında  ya da dalga boyu 10 ila 0,01 nm aralığında oluşan elektromanyetik dalga bir başka isimle de foton demeti olarak adlandırılmaktadır.

X ışınları 30 ila 30.000 PHz titreşim sayısına eşdeğerdir. Özellikle tıpda çok sık kullanılan ve tanısal amaçlı kullanımı gerçekleştirilen X-ışınları yükünleştirici ışınım sınıfına dahil oldukları için insanlara zarar verebilirler. X-ışınları 1895’de Wilhelm Röntgen tarafından bulunmuştur. Röntgen soyadından dolayı Röntgen ışını olarak da tıp litaratüründe yerini almıştır. Ne talihdir ki Wilhelm Röntgen X-ışınlarını bir deney yaparken tesadüf eseri bulmuştur.

Röntgen ışınları ışığa çok benzeyen fakat gözle görülemeyen bir foton demetidir. Wilhelm Röntgen ilk keşfinde bu ışınların tam olarak ne olduğunu anlayamadığı için bilinmeyen manasında X terimini kullanmıştır. X ışınlarının günümüzde elektromanyetik radyasyon spektrumunun bir kısmı olduğu bilinmektedir.

1906’da Barkla X ışınlarının elektromanyetik dalga kimliğinde olduğunu ve kutuplanma özelliklerine sahip olduğunu ilk kez kanıtlamıştır. X ışınları XY düzleminde paralel elektrik alan vektörü bulundurmaktadır. Bu yüzden 0x doğrusunda saçılan X ışınları sadece 0y doğrusunda titreşen elektrik alan vektörüne sahiptir ki bu şekilde de kutuplanmıştır.

YouTube Preview Image