tekerleğin bulunuşu

tekerlek, tekerleğin bulunuşu, tekerleğin icadı, tekerlek buluşu

Tekerleği kim buldu?
Bulunduğumuz tarihten yaklaşık olarak 5000 yıl öncesinin Güney Batı Asya’sına uzandığımızda, karşımıza çıkan o dönemde hiçbir şekle benzetilememiş yuvarlak kütük parçaları insanların avladıkları büyük hayvanları uzun mesafelerde taşımalarına yardım etmiş, en eski tekerlek kalıntıları olarak kabul edilmektedir.
Kesin bir tarihten bahsetmek zor ama MÖ. 3000-2500 tarihleri arasında Güney Batı Asya’dan çıkarılmışlardır. Daha sonra tekerleğe ait yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu daha yeni dönemlere ait daha gelişmiş, yapılar olarak karşımıza çıkmışlardır. Tekerleğin mezarların içerisinden çıkması da MÖ 2800 yılındaki Sümer şehirlerinde yapılan kazılarda bulunan kayda değer bilgilerden bir diğeridir. Peki bu tekerlek ne zaman araç olarak kullanılmıştır. Önceleri insanlar yan yana dizdikleri iki adet büyük kütüğün üzerinde avladıkları büyük hayvanları taşımışlardır. Sonrasında ise iki adet içi oyulmuş kütüğün ortasına geçirdikleri uzun bir ağaç parçası ile ilk arabanın temelini atmışlardır.

Avrupa’da tekerleğin bulunmasının ve araçların geliştirilmesinin ardından, bu araçları çekecek bir hayvan arayışına da girilmiştir: Dönemin yapısı göz önünde bulundurulduğunda evcilleştirilme evresinde olan ve bu araçları çekmeye müsait yapıya sahip olan tek hayvan yaban eşeğidir.

Atların o dönemde o bölgede evcilleştirilmesi imkansız olarak görülürken, Asya bozkırlarında yaşayan Türk’ler atı evcilleştirmiş ve neredeyse kendilerinden daha çok önem verir hale gelmişlerdir. Atların Avrupa ile evcilleşmiş bir şekilde tanışarak araçlarda ilk olarak kullanılması da Avrupa’da yaşayan kabileler ile Türklerin ilk tanıştığı tarihe kadar gider.