Pil , Pil buluşu,Pil ne zaman bulundu,Pili kim buldu,Pili kim icat etti, Pilin bulunuşu, Pilin icadı,Pilin mucidi

Pil , Pil buluşu,Pil ne zaman bulundu,Pili kim buldu,Pili kim icat etti, Pilin bulunuşu, Pilin icadı,Pilin mucidi

Pil’i Kim Buldu?
Günümüzde pek çok alanda kullanılan Piller, kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel forma dönüştürülmesinde kullanılan bir alettir. Pillerin tarihi 2000 yıldan uzundur. Günümüzde bilinen en eski insan yapımı pillerin milattan önce 250 ve milattan sonra 640 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir, bu pillere Bağdat Pilleri denilir. Pillerin gelişimi Alessandro Volta‘nın 1800’de Voltatik Pil’i icad etmesi ile başlamıştır.

Zamanımızın en çok kullanılan icadları arasıdan olan Piller rastegele bir tesadüfün eseridir. 19. YY’a kadar elektrik kumaşa sürtülme ve yıldırım olarak bilinen statik elektrikten ibaretken 19. YY’da elektrik akımının bulunmasıyla birlikte sürekli eletrik akımı sağlayabilecek olan piller icad edilmiştir.

Bu alandaki çalışmaları başlatan Luigi Galvani ayrıca kurbağa deneyleri ile de ünlü olan bir bilimadamıdır. 1780’deki çalışmalarını 1791’de açıklayan Galvani neşter ile ölü bir kubağanın siniri kestiğinde kasıldığını görmüş ve buradan hücrelerde elektrik yüklü olduğunu keşfetmiştir. Bu çalışmaları devam ettiren Alessandro Volta sinirlerin 2 farklı metal ve sıvıdan kasıldığını farketmiş ve bakır ile çinko madenleri arasına tuzlu suya batırılmış süngerler yerleştirerek elektrik akımı elde etmeyi başarmış ve sonrasında da Volta Pili isimli pilleri icad etmiştir. Volta’nın ölümünden sonra da 1881’de onun anısına ithafen Volt elektrik gücü birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
YouTube Preview Image