Periyodik Tablo,Periyodik Tablo buluşu,Periyodik Tablo ne zaman bulundu, Periyodik Tabloyu kim buldu, Periyodik Tabloyu kim icat etti ,Periyodik Tablonun bulunuşu, Periyodik Tablonun icadı, Periyodik Tablonun mucidi

Periyodik Tablo,Periyodik Tablo buluşu,Periyodik Tablo ne zaman bulundu, Periyodik Tabloyu kim buldu, Periyodik Tabloyu kim icat etti ,Periyodik Tablonun bulunuşu, Periyodik Tablonun icadı, Periyodik Tablonun mucidi

Periyodik Tablo’yu Kim Buldu?
Hepimizin fen derslerinden aşina olduğumuz Periyodik Tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılmasında kullanılmak için geliştirilmiş bir tablodur. Bu tabloda bilinen bütün elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. Periyodik cetvelin bulunuşundan önce de bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Fakat icadı Rus bir kimyager olan Dimitri Mendeleyev‘e mâledilmektedir.

Altın, gümüş, bakır, kalay, kurşun, cıva gibi elementler en eski çağlardan beri bilinmekteydi. Henning Brand’ın 1649’da fosforu bulmasından sonra kimya bilimi gelişmiş ve 1869’a kadar 63 tane element bulunmuştur. Bunların araında oksijen, kolr, brom, iyot vb. bir çok önemli element de bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan ilk periyodik tabloyu ise Fransız bilim adamı A. E. Beguyer de Chancourtois oluşturmuştur. Periyodik tablonun babası olarak Mendeleyev’in adıyla birlikte Julius Mothar Meyer ismi de lanse edilmektedir. İki bilim adamıda birbirlerinden habersiz olarak benzer çalışmalara adım atmışlardır.

Yeni elementlerin keşfedilmesi ile birlikte Sıfır Grubu ve Halojen Grubu da Periyodik Cetveldeki yerlerini almışlardır. 1911 yılında A. Van den Broek‘in çalışmaları sonrasında atom ağırlıklarının atom üzerindeki yüke yaklaşık eşit olduğunu bulması ile birlikte bu özellik atom numarası olarak tanımlandı ve periyodik tabloda elementlerin yerleştirilmesinde kullanıldı. Periyodik tablonun son büyük değişikliğini ise 1940’da plutonyumu bulan Glenn Seaborg gerçekleştirmiştir. sonrasında da 94’de 102’ye kadar tüm uranyum ötesi elementleri bulmuş ve bu çalışmalarından ötürü 1951‘de Nobel Ödülü kazanmıştır. 106 nolu elemente de Seaborgiyum ismi verilmiştir.

YouTube Preview Image