para, para buluşu, para ne zaman bulundu, parayı kim buldu, parayı kim icat etti, paranın bulunuşu, paranın icadı, paranın mucidi

para, para buluşu, para ne zaman bulundu, parayı kim buldu, parayı kim icat etti, paranın bulunuşu, paranın icadı, paranın mucidi

Parayı Kim Buldu?
İlk çağlardan itibaren insanlar çeşitli malları para yerine kullanmışlardır. İş bölümünün gelişmesiyle birlikte malların mallarla mübadele edilmesi giderek zorlaşmıştır.Takas edilecek malların değerinin birbirine denk olmaması , malı arz edecek kimsenin her zaman bulunmaması , malların bölünebilme özelliklerinin olmaması çeşitli zorluklar ortaya çıkarmıştır.

Dünyanın en eski para örnekleri M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanır. Gerçek anlamda paranın ilk örnekleridir bunlar. Para ilk olarak  Türkiye’nin Batısında Libyalıların yaşadıkları yerde bulundu. Fasulye biçiminde altın ve gümüşten yapılmışlardı.

Yani para, ilk kez MÖ 700’ de Lidya’ da malların alımı için kullanıldı. Yoğun olarak ticaretle uğraşan ve bir Anadolu uygarlığı olan Lidya’ da paranın ilk formu değerli maddeden oluşmaktaydı.

Altın ya da gümüş, en çok kullanılan para hammaddesiydi. MÖ 700 yılına gelene kadar insanların ekonomik ilişkilerinde kullandıkları en yaygın metot “barter” yani değişim sistemiydi. Buğday almak isteyen, yerine eşit miktarda pirinç kullanabiliyordu. Günümüzde ise para kullanımı, yavaş yavaş yerini dijital ortamdaki paralara yani kredi kartlarına bırakmaktadır.

Kağıt paraların ilk kullanımı 11. yüzyılda başladı. Moğol İmparatoru Kubilay Han, askerlerinin maaşlarını kâğıt para ile ödemeye başladı. Avrupa’da ise kâğıt para ilk kez 1661 yılında Stockholm’de basıldı. Birkaç yıl sonra İngiltere’de de kâğıt paralar görülmeye başlandı. Amerika kıtasında ilk kâğıt banknotlar, 18. yüzyılda ortaya çıktı.

YouTube Preview Image