Yunanca “nannos” kelimesinden gelen ve “cüce” anlamı taşıyan nano, bir fiziksel büyüklüğün bir milyarda biri olarak tanımlanıyor ve genel olarak metre ile birlikte kullanılıyor.

Nanometre, 5 ila 10 atomun ardı ardına dizilmesinden oluşan, metrenin 1 milyarda biri ölçüsündeki uzunluğu temsil ediyor. insan saç telinin çapının takriben 50 bin, dna molekülünün ise 2,5 nanometre olduğu düşünüldüğünde, ne dek minik bir ölçekten bahsedildiği daha net anlaşılıyor. ya da bunu bir futbol topunun Dünya’ya olan büyüklüğü gibi düşünebilirsiniz.Nanoteknoloji, 1–100 nanometre ölçeğinde fiziksel, kimyasal ve biyoloji ile ilgili yapıların anlaşılması, teftiş edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip işlevsel ülkü getirilmesi olarak tanımlanıyor.

Nanoteknoloji, yakın gelecekte tüm dünyanın sanayi kollarına ve insan hayatının her yönüne istikamet verecek. nano Teknoloji, atom ve molekül ölçeğinde özel usul ve tekniklerle yapıların, materyallerin ve araçların inşa edilmesini; bu ölçekte ölçme, tahmin etme, izleme ve yapım faaliyetlerinde bulunmayı ve bu ölçeğin bir takım esas özelliklerinden yararlanma kabiliyetini ifade eder.Bilgi teknolojileri ve internet geleneksel-kurulu piyasalarda ve mevcut teknolojik altyapılar içerisinde yaşamımızı değiştiren uygulamalara sahne olmuştur. Nano teknoloji kullandığımız aletler, bilgisayarlar, yapılar, elbiseler ve materyalleri değiştirecek ve yeni ürünler, piyasalar ve hayat tarzını gündeme getirecektir.

Nano teknoloji, sadece minyatürize olmuş ürün ve üretim yapıları ortaya çıkarmayacaktır; bunun yanı sıra üretim sürecinde kullanılan materyaller atom ve moleküler düzeyde ele alınıp işleneceğinden atom (kuantum) fiziği devreye girecektir. Almanya bu konular üstünde öncülük yapmaktadır ve 1 Milyar Dolardan pozitif Nano-araştırmasına yatırım yapmaktadır. IBM, Fujitsu ve Intel´de Nano teknik dâhilinde mikroskobik küçüklükte Çipler üretmek için çalışmaktadırlar.

Bilgi teknolojileri ve internet geleneksel-kurulu piyasalarda ve mevcut teknolojik altyapı içerisinde yaşamımızı değiştiren uygulamalara sahne olmuştur. nano teknoloji kullandığımız aletler, bilgisayarlar, yapılar, elbiseler ve materyalleri değiştirecek ve yeni ürünler, piyasalar ve yaşam tarzını gündeme getirecektir. Devlet veya devlet büyüklüğündeki işletmeler artık nano teknolojiyi bir adım ileriye götürecek atılımlar içinde edinmek zorundadırlar. Ya bir adım ileri ya da yüzlerce adım geriye doğru düşeceklerinin farkına bir an önce varmalılar. Nano teknolojiye sahip çıkan mutlaka kazanacaktır.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn