internetin bulunusu hakkında bilgi

internet, internet buluşu, internet ne zaman bulundu, interneti kim buldu, interneti kim icat etti, internetin bulunuşu, internetin icadı, internetin mucidi

İnterneti Kim Buldu?
Çağımızın en büyük buluşlarından birisi de hiç kuşkusuz ki internettir. İnsanların tüm dünya ile bağlantıda kalmasını sağlayan bu teknoloji, buluş süresince çok önemli olayları da beraberinde getirmiştir. Vinton Cerf, 1870’li yıllarda genç bir matematik mühendisi olarak bilinmekteydi. İnternetin bulunuşu, Vinton Cerf tarafından tamamen iyi niyetli olarak ortaya çıkarılmıştır. O dönemde karısının kulakları duymayan Cerf, karısı dünya ile bağlantı halinde olabilmesi için interneti geliştirdi. California Üniversitesi’nde bilgisayarlar arasında bilgi transferi sistemi ile ile uğraşan ve iyi bir matematik mühendisi olan Cerf, interneti geliştiren bilim adamları arasında yer almayı başarmıştır.

İnternet, o dönemde sadece askeri iletişim amaçlı ve amatör olarak kullanılan bir sistemdi. İnsanların hiçbir şekilde duymadığı ve bilgi sahibi olmadığı internet, Victor Cerf tarafından yepyeni bir ağ sistemi ile donatıldı. Bu sistem, tüm dünyayı birbirine bağlayacak bir sistemdi. Algoritmaları aylarca hesaplayan ve bağlantı yollarını sürekli olarak geliştirmeyi düşünen Cerf, bu işlemleri bitirmesinin ardından, askeri üslerin dışında interneti 200 ayrı sivil ortama dağıttı ve ilk denemelerini gerçekleştirdi. İnterneti yaygınlaştırma konusunda diğer bilim adamı arkadaşlarından da yardım alan Cerf, zaman ilerledikçe internet sistemlerini bir ağa bağlama düşüncesini gerçekleştirdi.

Daha sonra Amerika’nın farklı eyatlerinde bu konuda çalışmalar başladı. Minessota Üniversitesi bilim adamları Gopher adında menü tabanı bir internet aracı geliştirdiler. Metin ekranında menüler sayesinde çalışan Gopher, kısa zaman içerisinde insanların internet üzerinden bilgiye erişimlerini kolaylaştıran bir hal aldı. Ancak internetin son sistemine oturtulması tamamen Lawrance Roberts tarafından gerçekleştirilmiştir. NCP kontröl mantığını geliştiren Roberts, bilgisayarlar arasında uzaktan bağ kurma sistemini Vinton Cerf ile geliştirmiştir. İnternetin yaygınlık aşaması olarak Arpanet adı altında bir galaktik ağ geliştirildi. Bu galaktik ağ, yaklaşık olarak 5 bilgisayarı birbirine bağlamayı başardı ve bu 5 bilgisayar, interneti sorunsuz ve hızlı bir şekilde kullandı. Daha sonra ise WWW (World Wide Web) mantığı geliştirildi. Bu mantığı geliştirerek web sitelerinin temelini atan Tim Berners-Lee, internetin babası adı ile anılmayı başardı.