Gözlük , Gözlük buluşu,Gözlük ne zaman bulundu,Gözlüğü kim buldu,Gözlüğü kim icat etti, Gözlüğün bulunuşu, Gözlüğün icadı,Gözlüğün mucidi

Gözlük , Gözlük buluşu,Gözlük ne zaman bulundu,Gözlüğü kim buldu,Gözlüğü kim icat etti, Gözlüğün bulunuşu, Gözlüğün icadı,Gözlüğün mucidi

Gözlük’ü Kim Buldu?
Gözlük çerçevesi olan merceklerden oluşmuş bir aksesuardır. TDK’ya göre ise gözlük; “Görme bozukluğu olan bir kimsenin gözlerinin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş bir çift camdan oluşan araç”. Gözlükler hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı gibi gözleri zararlı UV ışınlarından korumak için de kullanılmaktadırlar.

Onlarca farklı çeşidi olan gözlükler günümüzden yüzyıllar önce icad edilmiştir. 8. YY’da kaynaklara göre Mısır’da basit cam merceklerin kullanıldığı hiyerogliflerden anlaşılmıştır. Görme bozukluklarını gidermek için olan gözlükler ise 12. YY sonları ve 13. YY başlarında cam endüstrisinde çok gelişmiş olan Venedik’te kullanılmıştır, bugünkü kullanım şekline en uygun tasarımı ise Roger Bacon isimli İngiliz bilimadamı ve filozofun yaptığı bilinmektedir.

İlk gözlüklerin elle tutulan modeller olduğu bilinmektedir. Bu modellere ise “Lorgnette” adı verilmiştir. Daha sonra ise “Kelebek” adı verilen gözlerin önünde oturtulan model geliştirilmiştir. “Monokl” denilen göz kasları ile sıkıştırılarak kullanılan gözlük modelleri de tarihte olmuştur. 1727’de gözlük sapını Edward Scarlett bulmuş ve gözlüğü bugünkü şekline kavuşturmuştur. İlk gözlük dükkanı ise 1783’de Philadephia‘da açılmıştır. İlk gözlükler elde üretilirken, sonralarında ise fabrikasyon üretime geçilmiş ve gözlük maliyetleri düşürülmüştür. Böylece gözlükler çoğalarak yaygınlaşmıştır.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image