Genetik’i Kim Buldu

Çoğu kişi Bezelye Deneyleri ile ünlü Gregor Mendel’i duymuş, lisede biyoloji derslerinde görmüştür. Genetik bilimi 1800’lü yıllarda Gregor Mendel’in uygulamalı ve teorik çalışmalarıyla başlamış olsada, kalıtım ile ilgili teoriler Mendel’den önce de vardı. Menden zamanında popüler olan kalıtım teorisi, Karışmalı Kalıtım Teorisiydi. Bu teoriye göre bireylerin ebeveynlerinin özeliklerini homojen bir karışımını aldığı fikriydi. Fakat Mendel yaptığı çalışmalarla bunun yanlış olduğunu kanıtladı. Mendel özelliklerin ayrık genlerin birleşiminden oluştuğunu ve sürekli özelliklerin bir karışımı olmadığını gösterdi. Mendel zamanında popüler olan bir başka teori ise Jean Babtiste Lamarck’a ait olan Edinilmiş Özelliklerin Kalıtımı teorisiydi. Bu teori ise kişilerin ebeveynlerinin kuvvetli özelliklerini aldığı inancıydı. Günümüzde ise bu fikrin yanlış olduğu ispatlanmıştır.

 

Modern Genetik Biliminin kökeni Avusturyalı bir keşiş ve botanikçi olan Gregor Johann Mendel’in gözlemlerine dayanmaktadır. Yani Genetik’i bulan, “Genetiğin Babası” diye tabir edilen kişi Gregor Mendel’dir. Mendel bitkiler ile yani başta da belirttiğimiz gibi bezelyeler ile kalıtım özellikleri üzerin çalışmıştır. 1856’dan itibaren Mendel çeşitli bezelye varyetelerine ait tohumları toplayarak manastır bahçesinde yetiştirmeye başladı. 10 yılı bulan gözlemleri  ve deneyimleri sonrası bu çalışmalarını “Versuche Über Pflanzenhybriden” ( Bitki melezleri üzerinde denemeler ) yazısında yayımladı ve 1865’de Brunn Doğa Tarihi Derneği’nde sundu. O tarihlerde DNA, kromozom vs. gibi tanımlar bilinmediğinden Mendel sadece fenotipik bir çalışma yapmış ve son derece de başarılı olmuştur.