denizaltı bulusu hakkında bilgi

denizaltı, denizaltı buluşu, denizaltı ne zaman bulundu, denizaltını kim buldu, denizaltını kim icat etti, denizaltının bulunuşu, denizaltının icadı, denizaltının mucidi, Büyük İskender, Osmanlı’da Denizaltı,

Denizaltı’nı Kim Buldu?
Genel itibariyle bir savaş aracı olarak kullanılan denizaltılar, sualtında ve üzerinde hareket kabileyeti olan bir tip deniz aracıdır. Denizaltılarının binlerce yıllık geçmişi vardır, denizlerin altına inebilmek, deniz içindeki ve deniz dibindeli nimetlerden yararlanabilmek düşüncesiyle icad edilmiştir. Fakat baştada dediğimiz gibi savaş aracı olarak, denizlerin gizleyip, örtebilen niteliğinden yararlanalıp deniz kuvvetleri için vurucu bir güç olarak kullanılması fikri Büyük İskender’e aittir denilmektedir. Aristo yazıtlarında İskender’in Tyre şehrinin alınmasında kendisine 7 ay boyunca direnen bu denizci ve muharip halkı yenebilmek için fıçı tipinde su altı silahları kullandığını yazmıştır.

1531’de De Lorena İtalya Nemi Gölü’nde, 1465’te de Kyeser Almanya’da birer saat su altında kalmışlardır. Aynı şekilde Osmanlı Devleti’de de saray eğlencelerinde kullanılmak üzere hazırlanan timsah şeklindeki bir tekne ile bir müddet su altında kalabilmiştir.

II. Dünya Savaşı’nda kazanan tarafı belirleyici güç unsuru olan denizaltılar manevra kabiliyet ve yeterlilik konularında gelişmiş deniz araçlarıydı. Teknolojide ki gelişmelere paralel olarak derinlik ve basınç konularını basite indirgeyen bilim insanları yapılan denemelerle ve güdümlü füze eklemeleriyle denizaltılarını ayrıca bir kruvazör’e çevirmişler ayrıca da savaşlar sırasında caydırıcı bir unsur olmasını sağlamışlardır.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image