Bakteri, Bakterinin buluşu, Bakteriler ne zaman bulundu, Bakteriyi kim buldu, Bakteriyi kim icat etti, Bakterinin bulunuşu , Bakterinin icadı, Bakterinin mucidi

Bakteri, Bakterinin buluşu, Bakteriler ne zaman bulundu, Bakteriyi kim buldu, Bakteriyi kim icat etti, Bakterinin bulunuşu , Bakterinin icadı, Bakterinin mucidi

Bakteri’yi Kim Buldu?
Bakteriler, kötü hastalık bulaştırıcı gibi düşünülsede bunun yanında bir çok bakterinin bizler için faydasıda mevcuttur ki bunların en önemlisi Penisilindir. Tek hücreli mikroorganizma grubu olan bakterilerin çeşitli şekilleri bulunmaktadır ve genel olarak birkaç mikrometre uzunluğundadırlar. Dünyada ki tüm ortam da bakteriler mevcuttur öyle ki 1 gram toprakta bile 40 milyon, 1 mililitre suda ise 1 milyon bakteri bulunabilmektedir. Dünya genelinde ise 5 nonilyon (5×10 üzeri 30) bakteri bulunduğu tahmin edilmektedir.

Bakteriler günümüzden yüzyıllar önce 1676 yılında Antonie van Leeuwenhoek tarafından kendi yaptığı bir mikroskop üzerinde görüntülenmiştir. Leeuwenhoek mikroskobunda gördüğü bu organizmalara “animalcules” yani hayvancık ismini vermiştir. Daha sonra da bu bulgularını ,”Royal Society”, Kraliyet Derneği’ne yayınladığı bir dizi mektup ile yayınlamıştır. Bacterium adı ise 1838’de Christian Gottfried Ehrenberg tarafından verilmiştir. Kelime yunanca olup küçük asa anlamına gelmektedir. Latince kullanımı olan bacteria ise çoğul manada kullanılırken, bacterium tekildir.

1859 yılında Louis Pasteur fermantasyonun bir mikroorganizma büyümesi olduğunu kanıtlamıştır. Robert Koch ise kolera, şarbon ve verem üzerinde çalışarak mikrop teorisini kanıtlamış ve Nobel Ödülü almıştır. 19. YY’da birçok hastalığın nedeninin bakteriler olduğu bilinmekteydi fakat henüz bir antibakteriyel ilaç icad edilmemişti, 1910 Paul Ehrlich ilk antibiyotiği icad etmiştir.

YouTube Preview Image