ateşli silahlar hakkında bilgi

Ateşli silahlar, Ateşli silahlar buluşu, Ateşli silahlar ne zaman bulundu, Ateşli silahların bulunuşu, Ateşli silahların icadı, Ateşli silahların mucidi, Ateşli silahlarıı kim buldu, Ateşli silahları kim icat etti

Ateşli Silahları Kim Buldu?
Ateşli silahların ne zaman kim tarafından bulunduğunu bu konudaki belgelerin yetersizliği nedeniyle söylemek çok güçtür.

Organik atıkların çürümesiyle oluşan potasyum nitratın bazı karışımlarla yanıcı ve patlayıcı madde olarak kullanılması ateşli silahların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Barut, ilk olarak simyacıların her şeyin özünü bulma çabaları sonucunda ortaya çıkmış bir üründür. Yani, merkeziyetçi hükümdarlar saldırı ve uzaktan savunma amacıyla barutu kullanmış olsalar da barutun bulunuş amacı bu değildir.

13. yy ile beraber gürültü ve alev çıkaran barutlu humbaraları ilk kullanan Çinliler olmuştur. Kalın kağıtlara veya sert metallere, barutun da içine karıştırıldığı sert kütleler koyup, elle ya da mancınıkla düşmana fırlatarak bomba amaçlı kullanmışlardır. Doğuya gelen tüccarlar ve seyyahlar ülkelerine döndüklerinde gördüklerini anlatmış böylece Avrupa da barutla tanışmıştır. Ancak bunu kanıtlayan belgelerin bulunamayışı nedeniyle bu durum söylenti olarak kabul edilmiştir. Buna göre, Çinlilerin ateşli silahlarla tanışmasını 1520’de Portekizliler sağlamıştır.

İngiliz bir rahip olan Roger Bacon Avrupa’da barutla ilgili ilk çalışmaları yapan iki isimden biridir. Roger Bacon 1252’de kara barutta yer alan maddelerin nasıl rafine edileceğinin metot ve formülünü belirtmiştir. Alman rahip Barthold Sachvvantz ise bu konuda çalışmalar yapan diğer isimdir. 1377’de tunç top tasarımlamış, top dökümü ve kara barutla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Ateşli silahların Avrupa’da ilk ne zaman kullanıldığı belgelere göre 13. yy’ın 2. yarısına rastlamaktadır. 1284’te İtalya’nın Forti kasabasında sclopli denilen barutlu silahlar kullanılmıştır. Fransa’nın Ghant kasabasında ise barutlu top örneklerine dair kayıtlar bulunmuştur. Ayrıca, 1326 yılında Kral III. Edvard’ın Walter de Milimete adını verdiği kitapta, masa üzerine monte edilmiş bir silah çizimi yer almaktadır.

İlk kullanılan barutlu silahlar vazo biçimindedir.
Ayrıca, dökme veya döküm demirden meydana getirilmiştir. Günümüzde ise teknolojiyle beraber gelişmiş olup, her türlü maddeden, istenilen çapta yapılabilen silahların tabanca, tüfek, bomba atar, top, havan gibi çok sayıda çeşidi bulunmaktadır.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image