FUTBOLUN BULUNUŞU( FUTBOLUN İCADI,FUTBOLU KİM BULDU)
Futbolun nerede ve nasıl icat edildiği tam olarak bilinmemekle beraber,
eski tarihi uygarlıkların ayakla vurulan bir oyun oynadıklarından bahsedilmektedir
.Bununla birlikte günümüzde birçok teori bulunmakta sizler için futbolun bulunuş teorilerini derledim .

teori 1
futbolu çinliler bulmuştur.

MÖ 300-200 yıllarında Çin’de ortaya çıkan ve günümüzdeki futbolla benzerlikler taşıyan cuju adındaki oyun oynanış bakımından futbola benzeyen ilk oyun olarak kabul edilmektedir.bugünkü fifa yetkilileri tarafındanda futbolu çinlilerim bulduğu açıklaması yapılmıştır.

teori 2
futbolu türkler bulmuştur.

Türkler ’de “ayaktopu”; futbol sevgisinin çok eski dönemlere dayandığı söylenebilir. Türkler hakkında yazılı birçok kaynakta ayakla oynanan bir oyundan bahsedilir.

“Büyük mabetlerde sık sık ayak topu müsabakaları yapılır. Bu oyunda topa elle dokunulamaz. Ya ayakla, ya da başla vurulur ve böylece topu hasım kaleden içeri sokmak için uğraş verilir.”

Türkçe’nin bilinen en eski sözlüğü olan Divânu Lügati’t-Türk, adlı eserde “TEPÜK” adlı bir oyundan bahsedilir. Tepük oyunu şöyle anlatmıştır Kaşgarlı Mahmut: “Kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır, çocuklar bunu teperek oynarlar.”

teori 3
futbolu yahudiler bulmuştur.
Futbolun ilk bilinen tarihinde sadece pazar günleri oynandığı söylenir.
pazar günleri insanlara futbol oynatarak hristiyan halkının kiliseye giderek
ibadet etmelerini engellemek amacıyla yahudiler tarafından bulunmuştur.

teori 4
futbolu eski mısır lılar veya yunanlılar bulmuştur.
Futbolun Eski Mısır Medeniyetinde de oynandığı ortaya çıkmıştır. Bu medeniyete ait duvar resimlerinde yer alan top oynayan insan figürleri, bunun en açık göstergesi konumunda bulunur. Yunanlı ünlü şair Homeros ’un oldukça bilinen “Odissea” adlı eserinde de top oynayan insanlardan bahsedilmiştir. MÖ 100 yıllarında Yunanlılar bu oyunu 15 er kişilik gruplar halinde ve belirli kurallar göre oynamışlardır.

teori 5
futbolu ingilizler bulmuştur.

Günümüz modern futbolunun temeli Romalı askerler arasında oynanan “harpastum” adlı oyundur. Futbolun Avrupa ’daki tarihi ise büyük bir tartışma konusudur. Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar futbolun ilk defa kendi ülkelerinden diğer ülkelere yayıldığını iddia etmektedirler. Lakin futbol tarih boyunca hemen hemen bütün medeniyetlerde benzer biçimlerde boy göstermiş olsada bugünkü haline en yakin şeklini 17. yüzyılda İngiltere’de almıştır.

teori 6
futbolu ispanyollar bulmuştur.

zamanın ispanyol kralı tarafından bulunduğu söylenir.
o dönemde halk saraya karşı baş kaldırır kral ise halkın bu baş kaldırışını önlemek için harekete geçer.
onları oyalayacak ve karkaşayı önleyecek birşeyler bulmanın peşindedir
nitekim ayak topu adında bir oyun bulur ve bunu halka tanıtır halk bu oyunu çok sever
ve zamanlarının büyük bölümünü bu oyunu oynayarak geçirirler böylelikle
baş kaldıranların sayısı gün geçtikçe azalır.

başlıca teoriler bunlardır bugün kabul gören teori ise çinlilerin bulduğu ingilizlerin ise bu oyunu modern hale getirdiğidir.
peki size göre en doğru teori hangisi ?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn