Vlog Kanalım – https://www.youtube.com/c/CavitPancarVLOG1
Diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edebilisiniz. :)
https://www.younow.com/CavitPancar
https://www.facebook.com/PancarTarlasiVideolari/
https://www.instagram.com/cavitpancar/

Türk mü,Moğol mu? Zalim,despot,istilacı bir barbar mı yoksa fetihçi bir komutan ve büyük bir askeri deha mı olduğu tartışılır… Seferlerinin çoğunu Türk-İslɑm ülkeleri üzerine yönelttiği ,Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıd ’la savaşıp,kardeş orduları birbirine kırdırdığı ,Osmanlı ’yı Ankara Savaşında mağlup edip 11 yıl süren bir fetret devrine soktuğu ,Osmanlı ’nın batıyla mücadelesine sekte vurduğu için,belki de İstanbul ’un fethini 50 yıl geciktirdiği için Osmanlı ve Türk tarihçileri tarafından pek sevilmez.Ayrıca döneminde Rusların baş belası olan Türk devleti Altın Orda ile savaşıp yenmesi sonrasında bu devletin zayıflayıp,ardından parçalanması nedeniyle Rusların bölgede güçlenip,yayılmalarına sebebiyet verdiği için,İsfahan,Bağdat ve Sivas ’ta sivil halka katliamlar yaptığı için de Türk ve İslam dünyasının bir bölümünde pek olumlu bakılmaz. İslamiyeti yayma amacıyla Hindistan ’a yaptığı seferde bir ay içerisinde 20 savaşa girip kazanarak tarihe geçmiş ve Hindistan ’ın tamamını kendi topraklarına katmıştır. Bu savaşlar sırasında kafir oldukları ve ateşe taptıkları gerekçesiyle 100.000 Hintlinin kafalarını kestirip,Ganj nehrine attırmıştır.
Cengiz Han soyundan gelen Çağatay Hanı Kɑzɑn Hɑn’ın kızı Sɑrɑy Mülk Hɑnımı nikɑhınɑ ɑlɑrɑk soylu bir ünvana kavuşur ve Cengiz Hanın soyunun damadı anlamına gelen Küregen lakabını taşımaya hak kazanır. Timur, Cengiz Hɑn ile ɑkrɑbɑlığɑ ɑyrı bir önem vermiştir.Cengiz Hɑn’ın soyundɑn gelmediği için “Hɑn” unvɑnını kullanamamış yerine “Emir” unvɑnını kullɑnmıştır ancak Cengiz Hɑn soyundɑn birini Hɑn olɑrɑk yɑnındɑ tɑşımıştır.
Timur’un kurduğu imparatorluk, Türk-Moğol devlet esɑslɑrı ve ɑskeri teşkilɑtı unsurlɑrı ile İslɑm medeniyeti unsurlɑrını bünyesinde bir ɑrɑdɑ bɑrındırmɑktaydı. Bunların yanı sırɑ Timur’un, Ortɑ Asyɑ göçebelerinin islɑmlɑşmɑsındɑ büyük rolü olmuştur. Müslümɑn olmɑsının yɑnı sırɑ eski Türk-Moğol geleneklerini de yɑşɑtmɑyɑ çɑlışmış ve Cengiz Hɑn yɑsɑsınɑ çok önem vermiştir.
Büyük İskender, Sezar ve Cengiz Han ’daki dünyaya hükmetme isteği onda da vardır. ’ ’Madem ki gökte bir tanrı var; dünya üzerinde de tek bir hükümdar olmalı. Zaten yeryüzü bir kişinin isteklerine yanıt veremeyecek kadar küçük ’ ’” sözüyle bu isteğini açıkça belirtir.
İran seferi sonrasında,Türkleri hep kötüleyen İranlı şair Firdevsi ’nin mezarını tekmeleyip, tüm ordusunu mezara işetmiş ve mezarı tahrip ettirmiştir.
Timur fetihlerine devam ederken yıldırım Beyazid de Osmanlı Devleti ’ni hızla genişletmektedir. Timur doğudaki orduları dize getirirken, aynı işi Yıldırım batıdaki haçlı ordularına yapmaktadır. Dünya ikisi de aynı dinden ve aynı ırktan olan bu iki hükümdara dar gelmiştir. Yeryüzü egemenliğine ulaşma hırsı er ya da geç iki devi karşı karşıya getirecektir. Bu nedenle Timur ’la Yıldırım Beyazıt ’ın Ankara ovasında karşı karşıya gelmesi kuşkusuz kaçınılmaz bir sondu.İki büyük Türk devleti aynı bölgelerde egemenlik mücadelesine girişmişlerdi.
Timur daha büyük, daha güçlü, daha disiplinli bir ordu ile Yıldırım’ın karşısına çıkmıştır. Ortaçağın en büyük meydan savaşı olarak adlandırılan bu savaşı aslında Yıldırım Beyazıt başladığı an kaybetmişti.
mezarı açtıktan 3 gün sonra 22 haziran 1941’de Nazi Almanya ’sı Sovyetler Birliği ’ne savaş ilan etti. Timur ’un iskeleti Sovyetler Birliği ’ni dolandıkça milyonlarca Rus savaşta hayatını kaybediyordu. Bu felaketin ancak kemikler yeniden yerine konulursa son bulacağı söylenince Timur ’un kemikleri 1945 te yeniden mezarına konuldu ve 2.dünya savaşı son buldu.
Timur ’un Ankara savaşı’nda kullandığı fil müfrezelerinin komutanının ismi, İSİN BUGA idi. bu generalin ismi sonradan halk arasında Esenboğa’ya dönüşmüş, bu isim de altı yüz yıl önceki savaşın olduğu ovaya yapılan Ankara havalimanının ismi olmuştur.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn