Vlog Kanalım – https://www.youtube.com/c/CavitPancarVLOG1
Diğer sosyal medya hesaplarından beni takip edebilisiniz. :)
https://www.younow.com/CavitPancar
https://www.facebook.com/PancarTarlas…
https://www.instagram.com/cavitpancar/

Müzik: Dont_Look – Youtube ücretsiz müzik arşivinden.
Günümüzde ; kimine göre süs,kimine göre şans, kimine göre uğur,kimine göre ise duygularının tene yansıması olan dövme binlerce yıldır bir gelenek olarak güncelliğini korumakta.Avrupa dillerinde tattoo olarak adlandırılan dövme, insan bedeninin çeşitli malzemeler kullanılarak farklı uygulamalarla süslenmesi ile deri üzerine yapılan işaret ve desenlerin genel adıdır. Tattoo kelimesi iki ana kökten oluşur: Polinezya dilinde “çakma” anlamına gelen”ta” ve Tahiti dilinden “damgalamak” anlamına gelen “tatau”.Savaşçı ruha sahip maorilerin vatanı olan yeni Zelanda ’da moko denilen yüz dövmeleri uygulanıyordu. Moko kadınlar için güzellik, erkekler için savaş simgesiydi. Geleneksel maori yöntemine göre düz uçlu bir keski kullanılıyor ve bu keski ile yüze şekil kazınıyordu.
Hintliler, Japonlar, Amerika Yerlileri ve Afrika’daki bazı kabileler dövmeyi bir süs olarak yaparlarsa da pek çok toplumda dövmenin hastalıklara ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir tılsım olarak uygulandığı, bireyin toplumdaki konumunu vurgulamak için kullanıldığı bilinmektedir. Şaman rahiplerin müritlerine yaptıkları dövmelerle kötülüğün ve uğursuzluğun bedenden uzaklaştırıldığına inanılırdı. Antik Trak kavmi dövmeyi asalet nişanesi sayarken, eski yunanlılar için ahlaksızlık damgası gibiydi.
Çağlar boyu Avrupa ’da kaybolan dövme geleneği Kaptan Cook ’un 1769 ’daki ilk seyahatleriyle birlikte denizciler arasında yaygınlaşıp egzotik biçimde renklilik kazandı. 19. yüzyıl İngiltere ’sinde Galler prensinin 1862 ’de kutsal toprakları ziyareti sonrası koluna haç dövmesi yaptırması,Kral 7.Edward ’ın Oğlu George ’nun 1882 ’de Japonya ziyareti sırasında bileğine bir canavar motifi işletmesi sonucu dövme İngiltere ’de soylular arasında moda olmuştu.
Dövmeler kadınlar tarafından bir güzellik nişanesi, bir süs, bir takı olarak ve karşı cinse kendini beğendirme ; aşk, sevgi, cinsellik gibi eğilimlerini ifade etmenin etkin bir aracı olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. Erkeklerde dövme bir süsten ziyade gücün, kuvvetin sembolü olarak kullanılmakta buna bağlı olarak karşı cinse cinsel mesajların gönderiminin bir aracı olarak kullanılmaktadır.
Dövmenin dini boyutu ise yüzlerce yıldır hep tartışılmaktadır.Beden üzerinde dövme yapmak ve yaptırmak Musevi dininin temel ilahi metni olan Tevrat ’ta kesin olarak yasaklanmıştır.Hıristiyanlıkta ise tartışmalı bir konu olmuştur. Katolik Kilisesi M.S. 4.yüzyılda, “Tanrı ’nın yarattığı imajı bozuyor” diye Roma ’daki köle ve mahkumların yüzüne dövme yapılmasını yasaklamış, 787 yılında ise Papa I. Hadrinan, vücudun herhangi bir yerine dövme yapmayı, “batıl inanç ve paganizmi” çağrıştırdığı için tümüyle menetmiştir. Ancak genel olarak putperestlik tehlikesi yoksa Hıristiyanlık bu konuyu bir sorun yapmamıştır.İslamiyet ’te ise tartışmalar hala devam etmektedir.Bazı din adamları dövmenin günah olduğunu ve Peygamberimiz tarafından bir hadis içinde yasaklandığını belirtirken bazıları ise dövmenin Kuran-ı Kerimde geçmediğini,ancak Allah ’ın yarattığını değiştirmenin caiz olmadığını belirtir ve dövmeyi İslamiyet ’te mekruh kabul eder. Onlara göre dövme Kuran ’ın haram saydığı, yapanların ve yaptıranların günahkar olacağı eylemlerden değildir ve hiçbir şekilde ibadete engel teşkil etmez.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn